O AKCIJI…

Projekat Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Projekat ima za cilj ojačati održivi razvoj u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore primjenom zajedničkih akcija na poboljšanju energetske i vodne efikasnosti vodosnabdijevanja.

Saznajte Više

UKLJUČITE SE

U OVAJ PROJEKAT ŽELIMO UKLJUČITI RAZNE INTERESNE STRANE:

PREDSTAVNIKE VODOVODNIH PREDUZEĆA

LOKALNE VLASTI ZADUŽENE ZA VODOSNABDIJEVANJE

DONOSIOCE ODLUKA NA DRŽAVNOM NIVOU

ASOCIJACIJE VODOVODNIH PREDUZEĆA I OPĆINA I GRADOVA

NACIONALNE I INTERNACIONALNE AGENCIJE ZA POSLOVNU PODRŠKU

AGENCIJA ZA VODE I FONDOVE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

FINANSIJSKE INSTITUCIJE I KONSULTANTE

MEDIJE

DIJELITE ISKUSTVA I POVEŽITE SE SA KOLEGAMA IZ SEKTORA

Postanite dio platforme za učenje na daljinu koja će objediniti iskustvo stečeno tokom trajanja projekta, omogućiti  pristup materijalima za treninge i korisnim alatima, dobrim praksama, standardima i politikama EU te učestvujte u forum diskusijama sa svojim kolegama i stručnjacima.

Saznaj o dobrim praksama

DOPRINOS PROJEKTA OSTVARENJU CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA UJEDINJENIH NACIJA

VIJESTI

Evropska Unija podržala jačanje kapaciteta u svrhu poboljšanja usluga vodosnabdijevanja u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Prednosti korištenja informacija dobijenih procesom uspoređivanja, tzv. benchmarkingom su višestruko potvrđene, naročito u kontekstu povećanja efikasnosti privrednih subjekata. Vodosnabdijevanje je jedna od oblasti gdje je benchmarking itekako moguće koristiti kao efikasan alat za unaprijeđenje performansi vodovodnih preduzeća. To su prepoznali i u Centru za energiju okolinu i resurse –...

Pročitaj više

JAČANJE KAPACITETA TEHNIČKOG OSOBLJA VODOVODNIH PREDUZEĆA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE UZ PODRŠKU EVROPSKE UNIJE

U okviru projekta “Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja”, finansiranog od strane Evropske unije, 21. aprila 2021. godine održan je webinar pod nazivom “SCADA sistemi u vodovodnim preduzećima”. Bio je to drugi od tri planirana webinara, koji za cilj imaju jačanje kapaciteta tehničkog osoblja vodovodnih preduzeća...

Pročitaj više

KALENDAR DEŠAVANJA

Prošla Dešavanja

Konferencija o benchmarkingu u sektoru vodosnabdijevanja

Konferencija o benchmarkingu u sektoru vodosnabdijevanja je druga od ukupno tri planirane konferencije koje za cilju imaju jačanje kapaciteta aktera koji se bave pružanjem usluga iz oblasti vodosnabdijevanja u njihovim kontinuiranim naporima da poboljšaju svoje usluge.

Konferencija o energetskoj i vodnoj efikasnosti usluga vodosnabdijevanja u prekograničnom području između Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Konferencija o energetskoj i vodnoj efikasnosti usluga vodosnabdijevanja u prekograničnom području između Bosne i Hercegovine i Crne Gore je prva od ukupno tri planirane konferencije koje za cilj imaju promociju EU standarda, politika i praksi za povećanje vodne i energetske efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja u prekograničnom području između BiH i CG. Prvi dan konferencije posvećen je upoznavanju učesnika sa projektom, […]

Svaka kap i kilovat su važni

Svaka kap i kilovat su važni Očuvanje pitke vode je ključan korak u smanjenju negativnog utjecaja na okoliš, dugoročnom osiguranju opskrbe pitkom vodom i operativnom smanjenju troška za energiju. Efikasna potrošnja vode je važna u domaćinstvima, ne samo zbog uštede kućnog budžeta, već i zbog očuvanja tog prirodnog resursa. Projekat “Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja” ima za cilj povećati energetsku i vodnu efikasnost usluga vodosnabdijevanja u prekograničnom području između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, te na taj način osigurati pristup vodi svim građanima i građankama ovih zemalja. Facebook stranica “Svaka kap i kilovat su važni” je social media kampanja projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 305.416,26 EUR, od čega Evropska unija finansira 259.603,82 EUR. Partneri projekta su nevladina udruženja CENER 21 sa sjedištem u BiH i CCEE sa sjedištem u Crnoj Gori. U sklopu projekta “Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja u prekograničnom području BiH i Crne Gore” planirana je realizacija sljedećih aktivnosti: · provedba demonstrativnih pilot aktivnosti u četiri vodovoda (Foča Ustikolina, Visoko, Herceg Novi i Kotor) koje imaju za cilj smanjiti gubitke vode i potrošnju energije u vodovodnim sistemima; · izrada operativnih procedura koja će vodovodna preduzeća usmjeriti ka implementaciji održivih alata za smanjenje gubitaka vode i energije u sistemu; · održavanje modularnih trening programa za tehničko osoblje vodovodnih preduzeća iz oblasti energetske i vodne efikasnosti; · održavanje tematskih konferencija za sve relevantne interesne strane u sektoru vodosnabdijevanja i · kreiranje online foruma u okviru web stranice projekta koji će služiti kao komunikacijska platforma za međusobno umrežavanje predstavnika vodovodnih preduzeća. Putem Facebook stranice kampanje projekta, informisat ćemo vas o: · zajedničkim aktivnostima koje su provedene sa vodovodima i lokalnim vlastima na smanjenju vode i energije u vodovodnim sistemima i · prednostima i koristima usklađivanja sa najboljim EU praksama iz oblasti vodosnabdijevanja.
Svaka kap i kilovat su važni
Svaka kap i kilovat su važni
🗣Komunikacija između vodovodnih preduzeća i korisnika putem društvenih mreža postaje sve važnija.

💧Jedan od primjera vodovoda koji nastoji povećati interakciju sa korisnicima/ama usluga upotrebom društvenih mreža je i “Aquedotto Pugliese Spa” čije je sjedište u Bariju u #Italiji. Ovo javno vodovodno preduzeće vrši prikupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode u regiji Puglia i dijelovima okolnih regija, te vodom opskrbljuje oko 4️⃣ miliona stanovnika.
Vodovod “Aquedotto Pugliese Spa” putem web stranice nudi i “sistem brzog odgovora” – platformu za odgovore na pitanja i zahtjeve korisnika/ca. Vodovod za interakciju sa korisnicima koristi i društvene mreže – Facebook, Twitter, YouTube i LinkedIn.

Također, “Aquedotto Pugliese Spa” nastoji pratiti posljednje trendove tehnološkog razvoja i svoje inovacije u poslovanju i dobre prakse korisnicima usluga predstavlja upravo putem društvenih mreža. Jedna od takvih praksi je promovisanje upotrebe pametnih vodomjera, kao i mobilna aplikacija koja stanovnicima i turistima olakšava pronalazak česmi i fontana u kojima je voda bezbjedna za piće. Za mlađu populaciju nudi online igrice koje ih na zanimljiv način educiraju o mogućnostima racionalnijeg korištenja vode.
.
.
.
#cbcbihmne #prekograničnasaradnja #EUuBiH #EUuCG #me4EU #svakakapikilovatsuvažni #mibrinemoovodi #vodnaefikasnost #energetskaefikasnost
Svaka kap i kilovat su važni
Svaka kap i kilovat su važni
📣Vi pitate, naši stručnjaci/kinje odgovaraju.

Pitanje: 𝐊𝐚𝐝𝐚 𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐨𝐝𝐢 𝐬𝐭𝐞𝐩 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐚?

Odgovor: Step testing (kontrola protoka) se provodi u kasnim noćnim i/ili ranim jutarnjim satima u vrijeme minimalne potrošnje vode. Princip je da se na ulaznom cjevovodu u zonu ili pod-zonu vrši permanentno mjerenje protoka sa zapisom u kratkim intervalima (1 s do 1 minuta). Za to vrijeme se planski vrši zatvaranje ventila na ranije definiranim cjevovodima i prati se pad protoka izazvan zatvaranjem ventila.

✅▶Posjetite našu online platformu za razmjenu znanja i učenje i adresirajte vaša pitanja našim stručnjacima/kinjama vezano za energetsku i vodnu efikasnost.
.
.
.
#cbcbihmne #prekograničnasaradnja #EUuBiH #EUuCG #me4EU #svakakapikilovatsuvažni #mibrinemoovodi #vodnaefikasnost #energetskaefikasnost #BosnaiHercegovina #CrnaGora #EU
Svaka kap i kilovat su važni
Svaka kap i kilovat su važni
Da li ste znali❓

Žene čine samo 1️⃣8️⃣% zaposlenih u vodovodnim preduzećima na globalnom nivou.
Da bi se uspješno suočila sa izazovima u upravljanju vodama, vodovodna preduzeća trebaju se modernizirati i privući nadarenu radnu snagu sa raznolikim vještinama. To znači uključivanje više žena. 🙋‍♀️

Više info 👉 https://www.youtube.com/watch?v=zvMgdCFY8Yo&t=1s
.
.
.
#cbcbihmne #prekograničnasaradnja #EUuBiH #EUuCG #me4EU #svakakapikilovatsuvažni #mibrinemoovodi #vodnaefikasnost #energetskaefikasnost #BosnaiHercegovina #CrnaGora #EU #ravnopravnostspolova
Svaka kap i kilovat su važni
To meet the water and sanitation crisis head-on, water institutions need to modernize and attract a talented workforce with a diverse skill set. This means i...

Žene čine 1️⃣8️⃣% zaposlenih u vodovodnim preduzećima na 🌍 nivou.
Da bi se uspješno suočila sa izazovima u upravljanju vodama, vodovodna preduzeća trebaju se modernizirati i privući nadarenu radnu snagu. To znači uključivanje i više žena. 🙋‍♀️
👉 https://t.co/nNvym3teke

💦Povećavanje nestašice vode prepoznato je kao ključni izazov održivom razvoju.

✅Stoga područja sa nedostatkom vode moraju održivo upravljati vodnim resursima i iskoristiti dostupne opcije za vodne resurse kako bi umanjili pritisak koji i dalje raste.
#cbcbihmne #EUuBiH #EUuCG https://t.co/OwWiRjt5Qv
svakakapikW photo

🔙U opštini Rogatica u toku mjeseca aprila ugrađena je pumpa sa frekventnim regulatorom koja je nabavljena uz sufinansiranje EU 🇪🇺, a u sklopu prekogranične saradnje Crne Gore i BiH

Više info👉 https://t.co/WpGnmbNCSR
.
.
.
#cbcbihmne #prekograničnasaradnja #EUuBiH #EUuCG #me4EU https://t.co/u2OejRpLWV
svakakapikW photo

©2021 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Uloguj se

Zaboravili ste detalje?