Dobre prakse o vodnoj i energetskoj efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja mogu se naći širom Evropske unije. Saznajte više o EU standardima, politikama i praksama i primijenite ih u svojoj općini i vodovodnom preduzeću s ciljem povećanja efikasnosti korištenja resursa i smanjenja operativnih troškova.

Povećanje energetske efikasnosti primjenom  frekventnih pretvarača na pumpama

Preduzeće Pidpa, Belgija

Povećanje energetske efikasnosti: 20%

Period povrata investicije: 2,5 god

Shema energije vjetra u Yorkshire Water-u

Preduzeće Yorkshire Water, Engleska

Korištenjem potencijala vjetra preduzeće proizvodi 4,9 GWh električne energije i pokriva 35% potreba za napajanjem

Ugradnja cjevnih turbina na pogonu za prečišćavanje pitke vode SUPER RIMIEZ (Francuska)

Iskorištenjem „viška pritiska“ iz sistema preduzeće godišnje generira 4,5 GWh električne energije

Investicija od 1,5 miliona eura se isplatila za 6 godina zahvaljujući mehanizmu poticaja za obnovljive izvore

Primjena procedura za smanjenje neoprihodovane vode u Aarhus Water-u

  • Smanjenje gubitaka vode (stvarni gubitak vode iznosi 1,4 m³/dan),
  • Smanjene nivoa neoprihodovane vode na 6%
  • Smanjenje broja puknuća cijevi
  • Infrasturkturni indeks curenja ILI je smanjen na 0,83

Primjena ICT tehnologija kao komunikacijskog alata za interakciju sa korisnicima usluga vodosnabdijevanja

ICT alati omogućavaju intenzivniju komunikaciju sa potrošačima kojom se podiže svijest korisnika o izazovima s kojim se susreće vodni sektor, aktivno uključivanje korisnika u upravljanje vodnim sektorom, direktan utjecaj na promjenu ponašanja potrošača, te posljedično i poboljšanje usluga vodosnabdijevanja.

©2021 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Uloguj se

Zaboravili ste detalje?