Dobre prakse o vodnoj i energetskoj efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja mogu se naći širom Evropske unije. Saznajte više o EU standardima, politikama i praksama i primijenite ih u svojoj općini i vodovodnom preduzeću s ciljem povećanja efikasnosti korištenja resursa i smanjenja operativnih troškova.

Povećanje energetske efikasnosti primjenom  frekventnih pretvarača na pumpama

Preduzeće Pidpa, Belgija

Povećanje energetske efikasnosti: 20%

Period povrata investicije: 2,5 god

Shema energije vjetra u Yorkshire Water-u

Preduzeće Yorkshire Water, Engleska

Korištenjem potencijala vjetra preduzeće proizvodi 4,9 GWh električne energije i pokriva 35% potreba za napajanjem

Ugradnja cjevnih turbina na pogonu za prečišćavanje pitke vode SUPER RIMIEZ (Francuska)

Iskorištenjem „viška pritiska“ iz sistema preduzeće godišnje generira 4,5 GWh električne energije

Investicija od 1,5 miliona eura se isplatila za 6 godina zahvaljujući mehanizmu poticaja za obnovljive izvore

Primjena procedura za smanjenje neoprihodovane vode u Aarhus Water-u

  • Smanjenje gubitaka vode (stvarni gubitak vode iznosi 1,4 m³/dan),
  • Smanjene nivoa neoprihodovane vode na 6%
  • Smanjenje broja puknuća cijevi
  • Infrasturkturni indeks curenja ILI je smanjen na 0,83

Primjena ICT tehnologija kao komunikacijskog alata za interakciju sa korisnicima usluga vodosnabdijevanja

ICT alati omogućavaju intenzivniju komunikaciju sa potrošačima kojom se podiže svijest korisnika o izazovima s kojim se susreće vodni sektor, aktivno uključivanje korisnika u upravljanje vodnim sektorom, direktan utjecaj na promjenu ponašanja potrošača, te posljedično i poboljšanje usluga vodosnabdijevanja.

Optimizacija troškova energije u sistemu vodosnabdijevanja

Potrošnja energije kao posljedica rada pumpnih sistema predstavlja najveći udio troškova energije u
vodovodnim sistemima, ponekad čak i do 90%. Zamjena pumpi i motora se tehnološki efikasnijim
rješenjima je najčešći metod za smanjenje potrošnje energije. Također, promjena operativnih
postupaka pumpanja je vrlo učinkovita jer ne zahtijeva dodatna ulaganja, a ekonomski efekti su
odmah vidljivi.

Energetski audit kao alat za povećanje efikasnosti sistema vodosnabijevanja

U okviru portugalske nacionalne inicijative za gubitke vode, proveden je proračun energetskog
bilansa u 19 vodovoda. Osnovni cilj je bio prikazati da se većina komponenti može izračunati bez
hidrauličkog modeliranja, a metodologija koristi podatke iz vodnih bilansa koje godišnje izračunavaju
vodovodna preduzeća.

Transformacije u pumpnoj optimizaciji u mrežama pod visokim pritiskom u okrugu Tei-Colentina, Rumunija

Okrug Tei-Colentina je smješten na sjeveroistočnom dijelu Bukurešta, a opskrbljuje ga sistem za
distribuciju vode koji je izgrađen u nekoliko faza na temelju naseljenosti na tom području. Između
70-ih i 80-ih godina, u ovom okrugu su izgrađene tri nove pumpne stanice (Teiul Doamnei, Petricani i
Lacul Tei).

Proizvodnja energije korištenjem vjetroturbina

Hamburg Wasser je njemačka kompanija za vodosnabdijevanje i prečišćavanje otpadnih voda, koja je
2011. godine postala energetski neovisna. Na lokaciji postrojenja za prečišćavanje Dradenau su 2010.
godine izgrađene dvije vjetroturbine, a četiri godine kasnije i treća turbina Nordex na lokaciji
Köhlbrandhöft. Ukupna investicija u projekat iznosila je 6,2 miliona eura, sa očekivanim uštedama
tokom narednih 20 godina od 900.000 eura godišnje.

Fotonaponski sistem u Wassergewinnung Essen

Kompanija Wassergewinnung Essen GmbH svakodnevno opskrbljuje pitkom vodom oko jedan
million ljudi. S ciljem očuvanje resursa i povećanja održivosti, kompanija je ušla u polje zelene
proizvodnje električne energije pomoću fotonaponskih sistema. Fotonaponski sistem snage oko 200
kW sada je instaliran na krovu vodovoda u Essen-Überruhru. U budućnosti će 608 solarnih panela
ukupne površine gotovo 2.000 m 2 proizvoditi oko 170.000 kWh zelene električne energije godišnje.
To znači godišnju uštedu CO 2 od preko 91 tonu.

Upravljanje otpadnim vodama u Helsinkiju

Viikinmäki je najveće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Finskoj i nordijskim zemljama,
smješteno u glavnom finskom gradu – Helsinkiju. Kroz postrojenje protiče otprilike 270.000 m 3
otpadnih voda dnevno, a opslužuje oko 800.000 stanovnika. Prosječno se godišnje prečišćava 100
miliona m 3 otpadnih voda, od čega oko 85% otpadnih voda iz domaćinstva, a 15% iz industrije.

Nove pumpe za pitku vodu i operativna kontrola u Nindorfu

Vodovod Odderade, smješten u njemačkoj opštini Nindorf, opskrbljuje južni dio okruga Dirmarschen pitkom vodom, proizvodeći približno 6 miliona m3 vode za piće godišnje. Vodovod je bio opremljen sa šest različitih pumpi, koje su održavale potreban pritisak u sistemu vodosnabdijevanja od 5,4 bara. Samo dvije pumpe su bile frekventno regulisane.

SCADA sistem i mikroturbine u postrojenju za prečišćavanje vode za piće Super Rimiez

Postrojenje za prečišćavanje vode Super Rimiez, smješteno u blizini Nice na jugu Francuske, pokriva 12 lokacija za proizvodnju pitke vode ukupnog kapaciteta 460.000 m3 dnevno i 3.400 km hidrauličke mreže. Voda se distribuira u 64 grada sa ukupnim brojem stanovnika preko 950.000.

Energetski efikasni pločasti aeratori

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Sliedrecht, smješteno u istoimenom nizozemskom gradu, zasnovano je na procesu aktivnog mulja, kapaciteta 16.500 m3/h. Aeracija se provodila konvencionalnim aeratorima s finim mjehurićima, koji su se napajali iz dva puhala. Zbog povećanja opterećenja i strožijih standarda za otpadne vode, kapacitet aeracije je trebalo proširiti za približno 25% (sa 281 na 354 kgO2/h).

Učinkovito rješenje za iskorištenje toplote otpadne vode – toplotne pumpe

Mađarska kompanija  Thermowatt  Ltd. je razvila tehnologiju za upotrebu energije sadržane u otpadnim vodama za grijanje/hlađenje zgrada na moderan, ekološki prihvatljiv i ekonomičan način. Najvažnija razlika između modela sistema koji je razvio Thermowatt i drugih modela jeste što Thermowatt ne zahtijeva ugradnju izmjenjivača toplote unutar kanalizacionog sistema kako bi se iskoristila otpadna toplota, već su svi uređaji postavljeni izvan cjevovoda, pod zemlju ili direktno iznad površine.

Mogućnost dobijanja toplote iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda pomoću toplotne pumpe

Komunalno preduzeće Prószków, smješteno u jugozapadnoj regiji Poljske, upravlja postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda u istoimenom gradu. Ključni problem u analiziranom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda su visoke vrijednosti indikatora koji ukazuju na kvalitet otpadnih voda, a između ostalih prvenstvno biološke potrebe za kisikom (BPK) i hemijske potrebe za kisikom (HPK).

Korištenje otpadne vode u poljoprivredne svrhe – studija slučaja Gran Canaria

Gran Canaria se nalazi na Kanarskim ostrvima i zauzima površinu od gotovo 1.600 km2 sa 807.049 stanovnika. Distributivna mreža započinje u postrojenju za prečišćavanje Barranco Seco, koje se nalazi u Las Palmas de Gran Canaria, kroz dva glavna magistralna cjevovoda – sjevernu mrežu za navodnjavanje i jugoistočnu mrežu za navodnjavanje.

Instaliranje cijevne turbine u sistem vodosnabdijevanja Poggio Cuculo (Italija)

Postrojenje za prečišćavanje vode Poggio Cuculo opskrbljuje pitkom vodom područje Arezzo u Italiji. Iz velikog uzvodnog rezervoara ispušta se voda pri tri različita protoka, u zavisnosti od cijene električne energije: 280 l/s danju, 360 l/s tokom zimske noći i 380 l/s tokom ljetne noći.

Instaliranje cijevne turbine u sistem vodosnabdijevanja La Zour (Saviese, Švicarska)

Sa nominalnim protokom od 0,300 m3/s i razlikom u visini od 217 metara, izlazna električna snaga cijevne turbine je 465 kW, a proizvodnja oko 1.800.000 kWh/godišnje odgovara potrošnji električne energije za oko 400 evropskih domaćinstava.

Smanjenje gubitaka vode – Južna Afrika

Putem javno-privatnog partnerstva između lokalne opštine Emfuleni i konsultantske firme WRP, inovativna tehnologija upravljanja pritiskom primjenjena je na sistem vodosnabdijevanja Sebokenga i Evatona, dva stambena naselja sa niskim do srednjim prihodima.

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?