Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Sliedrecht, smješteno u istoimenom nizozemskom gradu, zasnovano je na procesu aktivnog mulja, kapaciteta 16.500 m3/h. Aeracija se provodila konvencionalnim aeratorima s finim mjehurićima, koji su se napajali iz dva puhala. Zbog povećanja opterećenja i strožijih standarda za otpadne vode, kapacitet aeracije je trebalo proširiti za približno 25% (sa 281 na 354 kgO2/h).

Proširenje sistema aeracije je izvedeno ugradnjom dodatnih aeratorskih ploča sa visokim specifičnim kapacitetom prenosa kisika, bez produženja kapaciteta puhala i dodatnih cjevovoda. U usporedbi sa konvencionalnim aeratorima s finim mjehurićima, aeratori za ploče imaju veću efikasnost:

  • Konvencionalni aerator s finim mjehurićima: 17-20 g/Nm3,m; 3,0-3,5 kgO2/kWh
  • Pločasti aeratori: 25-30 g/Nm3,m; 4,0-5,0 kgO2/kWh.

Visoka efikasnost pločastih aeratora uglavnom je uzorokovana manjim prečnikom proizvedenih mjehurića zraka, što ima za posljedicu mnogo veći prijenos kisika u vodu, nego kod mjehurića većeg prečnika. Također, visoka efikasnost je posljedica smanjenja udaljenosti između pločastih aeratora i dna spremnika za aeraciju.

Izvor:
Stef Koop, Kees van Leeuwen, Alexandre Bredimas, Mona Arnold, Christos Makropoulos & Frederic Clarens, EU Framework Programme for Research and Innovation – D2.3. Compendium of best practices for water, wastewater, solid waste and climate adaptation, 2015

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?