Prednosti korištenja informacija dobijenih procesom uspoređivanja, tzv. benchmarkingom su višestruko potvrđene, naročito u kontekstu povećanja efikasnosti privrednih subjekata. Vodosnabdijevanje je jedna od oblasti gdje je benchmarking itekako moguće koristiti kao efikasan alat za unaprijeđenje performansi vodovodnih preduzeća. To su prepoznali i u Centru za energiju okolinu i resurse – CENER 21 iz Sarajeva i Centru energetske efikasnosti iz Podgorice, koji su u okviru projekta “Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja”, a uz finansijsku podršku Evropske unije, održali prvu od ukupno tri konferencije koje imaju za cilj jačanje kapaciteta aktera koji se bave pružanjem usluga iz oblasti vodosnabdijevanja u njihovim kontinuiranim naporima da poboljšaju svoje usluge.

Tokom dvodnevne konferencije održane 27. i 28. maja 2021. godine, 12 predavača i predavačica iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije podijelilo je svoja znanja i iskustva sa preko 100 učesnika iz javnih vodovodnih preduzeća, jedinica lokalne samouprave, ministarstava za resore vodoprivrede, energetike i zaštite okoliša te drugih relevantnih institucija i organizacija iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Učesnici su imali priliku da slušaju o prednostima korištenja informacija dobijenih provedbom procesa uspoređivanja (benchmarking) u svrhu kreiranja održivih politika, te primjeni indikatora i benchmarkinga u kontekstu ispunjavanja zahtjeva međunarodnih finansijskih institucija, a kroz praktične primjere i studije slučaja, imali su priliku vidjeti kako benchmarking ukazuje na prioritetna područja u kojima je potrebno izvršiti unaprijeđenje.

Inkorporiranjem indikatora i benchmarkinga u određivanje cijena vodnih usluga te evidentiranje tih podataka, u budućnosti će nositi i finansijsku komponentu, što će biti dodatni motiv vršiocima usluga da rade na poboljšanju efikasnosti poslovanja. Mnogo pažnje posvećuje se smanjenju emisija stakleničkih gasova, prevenciji zagađenosti i resursnoj efikasnosti, čiji se utjecaj takođe mjeri indikatorima učinka.

Zaključeno je da je evidentiranjem podataka i proračunom ključnih indikatora uspješnosti na mjesečnom nivou moguće pravovremeno implementirati korektivne mjere. Da bi se to realizovalo, prvi preduslov je snažna organizacijska posvećenost stalnom poboljšanju poslovanja, posjedovanje mjerne opreme i redovno praćenje relevantnih veličina.
Uz slogan “Svaka kap i kilovat su važni”, Evropska unija je u cilju postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja finansijski podržala provedbu ovog projekta, čime se kroz primjenu zajedničkih akcija na poboljšanju energetske i vodne efikasnosti vodosnabdijevanja nastoji ojačati održivi razvoj u preko 70 općina i gradova prekograničnog područja BiH i Crne Gore. Zajedno ga od 1. decembra 2019. provode Centar za energiju okolinu i resurse – CENER 21 iz Sarajeva (BiH), te Centar energetske efikasnosti iz Podgorice (CG) i trajat će 24 mjeseca. Ukupni budžet projekta je preko 305.000 eura, od čega je Evropska unija obezbijedila skoro 260.000 eura bespovratnih sredstava.

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?