Viewing 4 reply threads
 • Author
  Posts
  • #15050 Reply
   Admin
   Keymaster

   Ukoliko imate pitanja u vezi sa procedurama za smanjenje neoprihodovane vode kao što su procedure za implementaciju mjernih zona, kontrola pritiska i curenja, izrada vodnog bilansa iskoristite ovu forum temu i pitajte sve što Vas zanima. Naš stručnjak će rado odgovoriti na Vaša pitanja.

  • #15227 Reply
   Admin
   Keymaster

   Kako najbrže otkriti puknuće cijevi ili mjesto curenja u sistemu vodosnabdijevanja?

  • #15228 Reply
   Admin
   Keymaster

   Kako najbrže otkriti puknuće cijevi ili mjesto curenja u sistemu vodosnabdijevanja?
   Da bi se pravovremeno oktrilo puknuće cijevi ili curenje vode u mreži sistema vodosnabdijevanja, potrebno je, prije svega, vršiti redovni pregled svih dijelova mreže, kao i redovni nadzor/kontrolu različitih parametara. Također, podjelom mreže na DMA zone, proces detekcije curenja će se ubrzati.
   Za otkrivanje curenja u sistemu vodosnabdijevanja se obično koriste akustični detektori ili metoda razlike pritisaka.
   Primarno sredstvo za otkrivanje i lociranje curenja cjevovoda je akustična detekcija, koja podrazumijeva korištenje opreme za „slušanje“ distribucijskog sistema, prepoznavanje zvukova curenja i precizno određivanje lokacija svih podzemnih curenja. Mogu se korisiti mobilni ili fiksni detektori curenja u vodovodnom sistemu.
   Druga metoda za otkrivanje mjesta curenja je razlika pritisaka. Naime, uz pomoć mjerača protoka i/ili manometra, postavljenih na određenim dijelovima cijevi, moguće je uporediti brzine strujanja vode i/ili pritiske na ta dva mjesta. Ukoliko je brzina vode na početku cijevi znatno veća nego na njenom kraju i/ili ukoliko je zabilježen pad pritiska, vjerovatno dolazi do curenja između ove dvije tačke.

   Izvor: https://www.waterworld.com/home/article/14070706/successful-water-leak-detection-and-audit-methods

  • #15229 Reply
   Admin
   Keymaster

   Da li uspostava DMA zona zahtijeva velika investiciona ulaganja?

  • #15230 Reply
   Admin
   Keymaster

   Da li uspostava DMA zona zahtijeva velika investiciona ulaganja?
   Troškovi uspostavljanja DMA zona zavise od troškova potrebne izolacije i mjerne opreme te će svakako zavisiti od veličine i složenosti konkretnog sistema vodosnabdijevanja. Generalno, za uspostavu DMA zona je potrebno pribaviti podatake o samom sistemu, postaviti veću količinu odgovarajuće mjerne opreme na definisanim mjestima u sistemu te kvalifikovan radni tim. Ovo zahtijeva nešto veću početnu investiciju. Također, ne treba zaboraviti da se DMA treba održavati u fukcionalnom stanju te su zbog toga određena sredstva potrebna i u kasnijoj, operativnoj fazi. Međutim, predosti uspostave DMA zona poput očuvanja resursa i povećanja prihoda preduzeća kroz detekciju i sanaciju curenja, opravdavaju i veću početnu investiciju.

   Izvor: https://core.ac.uk/download/pdf/42948637.pdf

Viewing 4 reply threads
Reply To: Pitajte stručnjaka za neoprihodovanu vodu pitanja u vezi sa operativnim procedurama za smanjenje gubitaka vode!
Your information:
©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?