Sistem vodosnabdijevanja u opštini Savièse morao je biti nadograđen zbog rasta stanovništva, povećanja potrošnje vode po glavi stanovnika i povlačenja glečera. Sa nominalnim protokom od 0,300 m3/s i razlikom u visini od 217 metara, izlazna električna snaga cijevne turbine je 465 kW, a proizvodnja oko 1.800.000 kWh/godišnje odgovara potrošnji električne energije za oko 400 evropskih domaćinstava.

Slika 1: Rezervoar i elektrana
Slika 2: Postavljanje turbine i generatora
Slika 3: Unutrašnjost elektrane

Izvor: ENERGY RECOVERY IN EXISTING INFRASTRUCTURES WITH SMALL HYDROPOWER PLANTS, Multipurpose schemes – Overview and examples, 2010

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?