Postrojenje za prečišćavanje vode Poggio Cuculo opskrbljuje pitkom vodom područje Arezzo u Italiji. Iz velikog uzvodnog rezervoara ispušta se voda pri tri različita protoka, u zavisnosti od cijene električne energije: 280 l/s danju, 360 l/s tokom zimske noći i 380 l/s tokom ljetne noći. Radovi na prečišćavanju vode troše više od 2.000.000 kWh/godišnje električne energije. Kako je razlika nivoa između međurezervoara i postrojenja za prečišćavanje vode 28 metara, postavljena je turbina kao bajpas bivšeg regulacionog ventila. Voda se ispušta kroz hidroturbinu prije nego što uđe u postrojenje za prečišćavanje.

Sa nominalnim protokom od 0,380 m3/s, 0,360 m3/s i 0,280 m3/s i razlikom u visini od 28 metara, izlazna električna snaga cijevne turbine je 44 kW i proizvodi oko 364.000 kWh/godišnje, što odgovara potrošnji električne energije za oko 80 evropskih domaćinstava. Investicija je iznosila 200.000 € za cijevnu turbinu, generator i ventile.

Slika 1. Regulacioni ventil koji se koristi kao premosnica turbine
Slika 2: Kaplan turbina sa 8 lopatica tokom proizvodnje koja se postavila unutar mreže za pitku vodu

Izvor: ENERGY RECOVERY IN EXISTING INFRASTRUCTURES WITH SMALL HYDROPOWER PLANTS, Multipurpose schemes – Overview and examples, 2010

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?