Na području općine Foča Ustikolina vodovod JKP Ušće pitkom vodom snabdijeva oko 2.000 stanovnika koja se u posljednje vrijeme suočava sa sve većim izazovima u ovoj oblasti. U okviru projekta Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja na području BiH i CG na inicijalnom sastanku sa predstavnicima vodovoda formiran je tim koji će zajedno sa lokalnim stručnjacima za vodnu i energetsku efikasnost provoditi aktivne mjere povećanja resursne efikasnosti. Vodovod Ušće je jedan od četiri pilot vodovoda projekta u kojima će se implementirati demonstracijske aktivnosti na povećanju efikasnosti sistema vodosnabdijevanja. 

Uslijed dotrajale vodovodne mreže, vodovod Ušće suočava se sa velikim gubicima u mreži, te sa povećanom potrošnjom električne energije. Saniranje postojećih kvarova i iznalaženje savremenih rješenja, doprinijet će boljoj vodoopskrbi i unapređenju komunalnih usluga na području općine Foča Ustikolina.

Prethodna 3 mjeseca tim stručnjaka provodio je aktivnosti povećanja resursne efikasnosti u okviru kojih su izvršena hidraulička mjerenja, sprovedena kampanja detekcije gubitaka vode, kao i obuka zaposlenih za korištenje opreme za detekciju gubitaka vode.

U skladu sa metodologijom Međunarodne asocijacije za vode (IWA), a u okviru aktivnosti, izvršen je proračun vodnog bilansa pristupom od dna prema vrhu koji za cilj ima utvrđivanje vrijednosti neoprihodovane vode. Metodologija određivanja vodnog bilansa (IWA metodologija) posljednjih godina se koristi kao standard za prikaz gubitaka vode u sistemu i sve je veći broj zemalja i vodovodnih preduzeća širom svijeta koji je prihvaća kao veoma efikasnu.

Vodnim bilansom se kontrolira i analizira distribucija vode od izvorišta, preko pumpnih stanica, filterskih postrojenja, svih vrsta i tipova cjevovoda, pa sve do potrošača.

Ova metodologija, također, uključuje i prikaz skupa racionalnih indikatora kojima se definiraju specifični atributi za procjenu sistema kao što su prosječni pritisak u sistemu i ukupna dužina cjevovoda.

U okviru projektnih aktivnosti izvršen je pregled pumpnih stanica Bunar, Filipovići i Poda te mjerenje napona, struje, aktivne i reaktivne snage na pumpnim stanicama.

“Detektovanje problema na vodovodnoj mreži, otkrivanje gubitaka i iznalaženje novih tehničkih rješenja u sklopu projekta Akcija za povećanje vodne i energetske efikasnosti usluga vodosnabdijevanja, smanjit će gubitke vode i potrošnju energije, s obzirom da trenutno koristimo pumpe za pumpanje vode”, istaknuo je Admir Borović, direktor JKP “Ušće” d.o.o. Foča-Ustikolina.

Nakon sveobuhvatnih terenskih aktivnosti slijede izrada Strategije za smanjenje neoprihodovane vode i Strategije za povećanje energetske efikasnosti sistema vodosnabdijevanja.

U narednom periodu nastavlja se provedba demonstracijskih aktivnosti i u drugim pilot vodovodnim preduzećima s ciljem postizanja održivog poslovanja primjenom koncepta energetske i vodne efikasnosti.

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?