U okviru projekta “Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja”, finansiranog od strane Evropske unije, 21. aprila 2021. godine održan je webinar pod nazivom “SCADA sistemi u vodovodnim preduzećima”. Bio je to drugi od tri planirana webinara, koji za cilj imaju jačanje kapaciteta tehničkog osoblja vodovodnih preduzeća u oblasti implementacije mjera za povećanje energetske efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja.

Tokom webinara, 5 stručnjaka iz ove oblasti je svoja znanja i iskustva podijelilo sa 50 učesnika iz javnih vodovodnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Sadžida Hafizović, ispred Centra za okolinu, energiju i resurse, u uvodnom dijelu je predstavila primjere upotrebe SCADA (sistema za nadzor, kontrolu i upravljanje) u evropskim vodovodima, koji se već decenijama koriste s ciljem upravljanja industrijskim procesima na efikasniji i potpuno automatizovan način.

G. Nenad Đukić, projekt menadžer u kompaniji “EMTelektro inžinjering”, govorio je o važnosti sistemskog upravljanja energijom što podrazumijeva praćenje energije na unaprijed definisan način. Također, istakao je važnost dobro obučenog osoblja koje će upravljati SCADA sistemom kao jednog od najvažnijih elemenata za njegovo pravilno funkcionisanje.
G. Niko Lazić, stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom na projektovanju i implementaciji SCADA sistema, učesnicima je prikazao funkcionalnost i elemente sistema kroz uživo praćenje rada SCADA sistema na određenim lokacijama, a predstavnici vodovoda “Gradiška” predstavili su pomoćne alate, koji uz SCADA sistem objedinjuju praćenje ključnih parametara i omogućavaju detaljan monitoring, izvještavanje i analizu vodovodnog sistema.

Učesnici su pokazali veliku zainteresovanost za temu, a jedan od glavnih zaključaka diskusije bio je da pored toga što vodovodi ulažu napore u implementaciju mjera za povećanje energetske efikasnosti koje uključuju i ugradnju SCADA sistema za praćenje, najveću prepreku za njeno potpuno provođenje predstavlja nedostatak finansijskih sredstava.

Uz slogan “Svaka kap i kilovat su važni”, Evropska unija je u cilju postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja finansijski podržala provedbu ovog projekta, čime se kroz primjenu zajedničkih akcija na poboljšanju energetske i vodne efikasnosti vodosnabdijevanja nastoji ojačati održivi razvoj u preko 70 općina i gradova prekograničnog područja BiH i Crne Gore. Zajedno ga od 1. decembra 2019. provode Centar za energiju okolinu i resurse – CENER 21 iz Sarajeva (BiH), te Centar energetske efikasnosti iz Podgorice (CG) i trajat će 24 mjeseca. Ukupni budžet projekta je preko 305.000 eura, od čega je Evropska unija obezbijedila 259.603,82 eura bespovratnih sredstava.

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?