Gran Canaria se nalazi na Kanarskim ostrvima i zauzima površinu od gotovo 1.600 km2 sa 807.049 stanovnika. Distributivna mreža započinje u postrojenju za prečišćavanje Barranco Seco, koje se nalazi u Las Palmas de Gran Canaria, kroz dva glavna magistralna cjevovoda – sjevernu mrežu za navodnjavanje i jugoistočnu mrežu za navodnjavanje. Ove dvije mreže sastoje se od cjevovoda, rezervoara i međupumpanja i povezane su s drugim postrojenjima za pročišćavanje kao što su Cardones, Guía-Galdar, Gando, Telde itd.

U 2002. godini, potrošnja vodenih resursa na Gran Canariji iznosila je 160 Hm3, raspoređena između industrijske, turističke, tople potrošne i poljoprivredne upotrebe. Ukupnu potražnju za vodom pokrivaju različiti izvori: desalinizirana morska voda, podzemne vode, površinske vode i otpadne vode.

Usljed velike potražnje za vodom, a male dostupnosti resursa površinskih i podzemnih voda, korištenje otpadne vode i desalinizacija morske vode predstavljaju alternativne resurse. Upotreba alternativnih resursa doprinosi smanjenju prekomjerne eksploatacije podzemnih voda te smanjenju zagađenja obale. Procijenjena količina iskorištene otpadne vode na godišnjem nivou iznosi 25 Hm3, čime se osigurava navodnjavanje 7.500 hektara obrađene poljoprivredne površine.

Izvori:
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/info/pdf/final_report_annex_b.pdf?fbclid=IwAR3E1ZewSZfCYvKVMWrKB0PzQVqey8EeUoh7d1Y94ZQrcHEDHYS9dJJTYbM
https://www.alamy.com/desalination-plant-jinamar-gran-canaria-canary-islands-spain-image61196589.html

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?