Mogućnost dobijanja toplote iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda pomoću toplotne pumpe

Komunalno preduzeće Prószków, smješteno u jugozapadnoj regiji Poljske, upravlja postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda u istoimenom gradu. Ključni problem u analiziranom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda su visoke vrijednosti indikatora koji ukazuju na kvalitet otpadnih voda, a između ostalih prvenstvno biološke potrebe za kisikom (BPK) i hemijske potrebe za kisikom (HPK). Cilj je povećati kvalitet otpadnih voda prije ispuštanja, uz smanjenje upotrebe odgovarajućih hemikalija tokom njihovog tretmana kao i iskoristiti otpadnu toplotu. Ovo se može postići povećanjem temperature u sekvencijalnom biološkom rekatoru za prečišćavanje otpadnih voda.

Analize su pokazale da se povećanje temperature kanalizacije prije ulaska u sekvencijani biološki reaktor može postići korištenjem toplotne pumpe, pri čemu bi se izmjenjivač toplote postavio u kolektor sirove kanalizacije, aerobnu komoru za stabilizaciju mulja ili u bazene za čišćenje. Najjednostavnije i najjeftinije rješenje je postavljanje izmjenjivača toplote u bazene za čišćenje. U zavisnosti od spoljašnje temperature, odnosno potrebe za održavanjem temperature u sekvencijalnom biološkom rektoru u rasponu 15-25°C, izvršen je odabir toplotne pumpe. U konkretnom slučaju, snaga grijanja toplotne pumpe je u rasponu 152–369 kW.

Na ovaj način, korištenjem toplotne pumpe bi se dobijala toplota iz otpadnih voda, uz smanjenje korištenja hemijskih supstanci za njihov tretman.

Izvor: https://www.researchgate.net/publication/326151950_Possibility_of_obtaining_wastewater_heat_from_a_sewage_treatment_plant_by_the_means_of_a_heat_pump_-_a_case_study

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?