Vodovod Odderade, smješten u njemačkoj opštini Nindorf, opskrbljuje južni dio okruga Dirmarschen pitkom vodom, proizvodeći približno 6 miliona m3 vode za piće godišnje. Vodovod je bio opremljen sa šest različitih pumpi, koje su održavale potreban pritisak u sistemu vodosnabdijevanja od 5,4 bara. Samo dvije pumpe su bile frekventno regulisane.

U toku modernizacije, instalisane su nove, frekventno regulisane pumpe za pitku vodu i uspostavljena je operativna kontrola rada. Specifična potrošnja energije [kWh/m3] novih pumpi je niža za oko 15,7%. Period povrata uložene investicije je 11 do 12 godina.

Izvor:
Stef Koop, Kees van Leeuwen, Alexandre Bredimas, Mona Arnold, Christos Makropoulos & Frederic Clarens, EU Framework Programme for Research and Innovation – D2.3. Compendium of best practices for water, wastewater, solid waste and climate adaptation, 2015

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?