Projekat Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Projekat će ojačati održivi razvoj u prekograničnom području primjenom zajedničkih akcija na poboljšanju energetske i vodne efikasnosti vodosnabdijevanja.

SPECIFIČNI CILJEVI
 • Jačanje kapaciteta za energetski i vodno efikasan sektor vodosnabdijevanja kroz provedbu treninga i pilot akcija.
 • Promocija EU standarda, politika i praksi za efikasno korištenje resursa u sektoru vodosnabdijevanja kroz održavanje interaktivnih konferencija i oglašavanje na društvenim mrežama.
 • Uspostavljanje jakih odnosa između relevantnih interesnih strana i postavljanje čvrstih temelja za buduće velike intervencije u sektoru, što će u konačnici doprinijeti jednakom pristupu uslugama za sve građane.
PROJEKAT U BROJKAMA
Picture9
JAČANJE KAPACITETA VODOVODNIH PREDUZEĆA
 • Izrada standardnih operativnih procedura o (i) vodnom bilansu, (ii) aktivnoj kontroli curenja, (iii) upravljanju vodomjerima, (iv) implementaciji mjernih zona DMA i (v) provedbi audita energetske efikasnosti pumpnih sistema
 • Modularni trening o poboljšanju energetske i vodne efikasnosti
 • Modularni trening o benchmarking-u u vodovodnim preduzećima u kontekstu energetske i vodne efikasnosti
DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOSTI ZA VODOVODNA PREDUZEĆA
 • Četiri vodovodna preduzeća (Foča Ustikolina, Herceg Novi, Kotor i Visoko) su uključena u pilot demonstracijske aktivnosti
 • Definiranje seta intervencija na distribucijskoj mreži koji će pridonijeti najvećem mogućem poboljšanju kvalitete usluge
 • Razvoj tehničkih strategija koje promoviraju potencijal za smanjenje potrošnje energije i smanjenje gubitaka vode
 • Osposobljavanje za upotrebu opreme za detekciju curenja koja se nabavlja u okviru projekta
Picture8
Picture7
POVEZIVANJE SVIH RELATIVNIH INTERESNIH STRANA U SEKTORU VODOSNABDIJEVANJA
 • Interaktivne konferencije koje obuhvataju teme poput: neoprihodovane vode, optimizacije pumpnih sistema, vodnog bilansa, finansijskih mehanizama, regulatornih aspekata energetske i vodne efikasnosti, benchmarking-a i mnoge druge
 • Platforma za učenje na daljinu koja objedinjuje iskustvo stečeno tokom trajanja projekta, omogućuje pristup materijalima za treninge i korisnim alatima, dobrim praksama, standardima i politikama EU te forum diskusijama sa kolegama i stručnjacima
 • Social media kampanja „Svaka kap i kilovat su važni“ s ciljem podizanja javne svijesti o prednostima i koristima usklađivanja sa najboljim EU praksama

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?