U okviru projekta prekogranične saradnje koji finansira Evropska unija, 22. i 23. oktobra 2020. godine održana je online konferencija na temu energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Bila je to prva od tri planirane konferencije, koje za cilj imaju promociju EU standarda, politika i praksi za povećanje vodne i energetske efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja u prekograničnom području između BiH i CG.

Vodna efikasnost je duži niz godina bila prioritetna aktivnost većine vodovodnih preduzeća, dok se integriranom pristupu koji podrazumijeva implementaciju mjera vodne i energetske efikasnosti nije pridavalo previše značaja. Stoga je energetska efikasnost, a uz nju i upotreba obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe, još uvijek nedovoljno prepoznata kao strateško opredjeljenje koje vodovodima može omogućiti dugoročnu fiskalnu stabilnost i sigurnost snabdijevanja. Kroz kontinuirane aktivnosti jačanja kapaciteta te promociju dobrih praksi iz EU i regiona, ključno je motivirati donosioce odluka na lokalnom nivou ka postavljanju onih prioriteta koji će usmjeriti ulaganja u finansijski isplativom smjeru. Integrirani pristup upravljanja vodom i energijom uz aktivnosti provedbe benchmarkinga i audita u vodovodima upravo jesu alati za ispravno donošenje odluka i postavljanje prioriteta.

Tokom dvodnevne konferencije, ukupno 16 predavača iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine je podijelilo svoja znanja i iskustva sa 105 učesnika iz javnih vodovodnih preduzeća, jedinica lokalne samouprave, ministarstava za resore vodoprivrede, energetike, ekonomije, održivog razvoja i zaštite okoliša, te ostalih relevantnih institucija i organizacija.

Prvi dan konferencije bio je posvećen promociji iskustava dobrog upravljanja resursno efikasnijim sektorom od strane institucija iz BiH i CG, te provedbi standardnih operativnih procedura u vodovodnim preduzećima, dok se drugog dana govorilo o osnaživanju postojećih programa za povećanje resursne efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja.

Konferencija je zaključena interaktivnom diskusijom koja je motivirala učesnike da zajedno definiraju ključne izazove za implementaciju mjera energetske i vodne efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja, na bazi kojih su formirane i ključne preporuke.

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?