Za vodovodna preduzeća i sektore komunalnih djelatnosti pri općinama smo kreirali poseban forum.

Cilj foruma je pomoći predstavnicima sektora vodosnabdijevanja na lokalnom nivou u pronalaženju adekvatnih rješenja i poboljšanju politike preduzeća razmjenom iskustava sa stručnjacima i kolegama.

Iskoristite online forum pripremljen u okviru projekta da:

#1

Tražite smjernice i savjete od naših stručnjaka kako poboljšati upravljanje i provedbu mjera energetske i vodne efikasnosti u okviru vašeg vodovoda i općine.

#2

Dijelite svoja iskustva i naučene lekcije u dosadašnjoj provedbi mjera i tako pomozite kolegama da primijene dobru praksu slijedeći primjer vašeg preduzeća.

Budite dio online zajednice. Korisnici platforme, njeni članovi, ujedno su i pokretači koji će stvoriti dodanu vrijednost kreiranjem procesa “učenja sa kolegama”. Vjerujemo da će svaki član ove zajednice imati koristi od usluga foruma i doprinijeti aktivnostima. Naši stručnjaci su tu da pomognu!

Forum

Vodič za forum

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?