Sarajevo, BiH
info@cener21.ba
+38733279113

Centar za energiju, okolinu i resurse (CENER21) je nevladina i neprofitna organizacija osnovana 2006. godine s misijom da doprinese održivom razvoju u jugoistočnoj Europi.

CENER21 sarađuje direktno s ključnim interesnim stranama (međunarodnim organizacijama, donosiocima odluka, industrijom i lokalnim vlastima) primjenjujući tehničku ekspertizu u područjima ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, resursne efikasnosti i čistije proizvodnje, zaštite prirode i biološke raznolikosti, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Organizacija razvija i implementira projekte i rješenja od nacionalnog i regionalnog značaja primjenjujući svoje dugogodišnje iskustvo uz istovremeno uključenje sudionika u taj proces na način da promoviše dijalog među njima.

CENER21 djeluje kao Nacionalni centar za čistiju proizvodnju BiH i kao takav pruža kontinuiranu podršku industrijama u smanjenju njihovog karbonskog otiska kroz primjenu najboljih raspoloživih tehnika i praksi.

Podgorica, Crna Gora
ccee@t-com.me
+38268355066

Crnogorski centar energetske efikasnosti (CCEE) je strukovno udruženje energetskih auditora tj. inženjera arhitekture, građevine, mašinstva i elektrotehnike koji su prošli obuku i dobili licencu za vršenje energetskih pregleda objekata. Centar je osnovan 2010. godine, a od 2015. ima status privremenog člana Koordinacionog odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine koji djeluje u okviru Privredne komore Crne Gore.

Ključne djelatnosti CCEE podrazumijevaju promociju principa energetske efikasnosti u zgradarstvu, industriji i energetici; identifikaciju problema, te promociju rješenja za energetski neefikasne građevinske, industrijske objekte i energetsku infrastrukturu; saradnju sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama iz javnog, privrednog i neprofitnog sektora u Crnoj Gori i inostranstvu, koji se bave srodnim djelatnostima; organizaciju i implementaciju naučnih i istraživačkih projekata.

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?