Dana 02.07. smo posjetili jedan od četiri pilot vodovod – Vodovod i kanalizacija d.o.o. Herceg Novi.

Vodovod će biti uključen u niz projektnih aktivnosti kako bismo ojačali kapacitete, smanjili gubitke u sistemu i povećali energetsku efikasnost pumpnih stanica.

Osoblje će direktno sarađivati sa lokalnim stručnjacima za vodnu i energetsku efikasnost u definisanju seta intervencija na distribucijskoj mreži koji će pridonijeti najvećem mogućem poboljšanju kvalitete usluge.

Bit će i aktivno uključen u razvoj tehničkih strategija koje promovišu potencijal za očuvanje energije i vode i potiču ostala vodovodna preduzeća da pristupe provedbi istih aktivnosti u vlastitim sistemima.

Osoblje će također biti osposobljeno za upotrebu opreme za detekciju curenja, koja se nabavlja u okviru projekta, a sve s ciljem poticanja provedbe dugoročnih mjera vodne i energetske efikasnosti.

Osoblje će učestvovati i u posebno dizajniranim praktičnim i teorijskim modularnim treninzima o energetskoj i vodnoj efikasnosti, kao i o benchmarkingu u vodovodnim preduzećima.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?