Inicijalni sastanak sa predstavnicima jednog od četiri vodovoda u kojem provodimo aktivnosti detekcije i smanjenja gubitaka vode u sistemu te povećanja energetske efikasnosti – preduzeće JKP Ušće, općina Foča – Ustikolina.

Preduzeće snabdijeva pitkom vodom 2.000 stanovnika, a suočava se sa problemima gubitaka vode u distribucijskoj mreži koji iznose preko 50%.

Na sastanku je formiran tim ispred vodovoda koji će zajedno sa lokalnim stručnjacima za vodnu i energetsku efikasnost učestvovati u:

  • definiranju seta intervencija na distribucijskoj mreži koji će pridonijeti najvećem mogućem poboljšanju kvalitete usluge i pomoći u poboljšanju kapaciteta upravljanja mrežom u budućnosti
  • razvoju tehničkih strategija koje promoviraju potencijal za efikasno korištenje resursa
  • obuci za upotrebu opreme za detekciju curenja, koju nabavljamo u okviru projekta, a sve s ciljem poticanja provedbe dugoročnih mjera vodne i energetske efikasnosti.
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?