Međugradsko vodovodno preduzeće Pidpa u pokrajini Antwerpenvodom snabdijeva vodom 65 općina. U općini Grobbendonk se pitka voda crpi iz 30 bunara koje sakupljaju podzemne vode.

Bunari za prikupljanje vode Grobbendonka su osjetljivi na začepljenje, čime se napor tokom godina povećao i do 10 metara. Dodatno, nivo podzemne vode ima sezonska odstupanja od 2 metra, a međusobni utjecaj na prikupljanje između bunara može rezultirati nivoom podzemne vode od oko 5 metara. Stoga su, izvorno, bunari bili opremljeni predimenzioniranim pumpama.

Da bi se savladali uzrokovani gubici energije, preduzeće je odlučilo instalirati frekventne pretvarače na pumpama niskog pritiska na 11 novih bunara, od njih ukupno 30. Frekventni pretvarači (eng. variable frequency drivers – VFD) su najpopularniji predstavnici uređaja sa promjenljivom brzinom. Podešavaju frekvenciju i napon napajanja motora i na taj način mijenjaju brzinu motora. Na ovakav način se postižu značajne uštede energije.

 

Prednosti frekventnih pretvarača uključuju:

  • Štednja energije – brzina obrtaja odgovara zahtjevima pri bilo kojem opterećenju
  • Usklađivanje pumpe s postojećom ili novom radnom tačkom
  • Potencijal za automatsko upravljanje pumpama
  • Manji troškovi održavanja.

 

Prije donošenja odluke o ugradnji VFD-a poduzmite sljedeće korake:

  • Pregrupisavanje pumpi između stanica u cilju postizanja potrebnih pritisaka/opterećenja
  • Dopunjavanje/dijeljenje pumpnih stanica
  • Korištenje vodotornjeva
  • Optimizacija rasporeda rada pumpi
  • Održavati sistem i premotati motore koji rade manje vremena
  • Tek kada provjerite prethodne korake onda možete razmotriti ugradnju VFD-a.

Raspon potencijalnih ušteda: Od 15 do 35% ovisno od slučaja do slučaja.

Potrebni resursi

Instaliranje frekventnih pretvarača na pumpe obavljeno je prilikom obnove bunara kojima je upravljao izvođač radova Smet GWT.

Dodatni troškovi za opremanje bunara sa pretvaračima iznosili su oko 3.000 EUR po bunaru. Oko 1.000 EUR je subvencionirano (subvencija za očuvanje energije).

Osoblje vodovoda je prošlo obuku o procedurama održavanja VFD-a.

Koristi od implementacije

Instaliranje VFD na pumpe niskog pritiska eliminiralo je postojeću praksu rada predimenzioniranih pumpi. Ostvarene su uštede energije od 100 MWh godišnje što podrazumijeva 20% povećanja energetske efikasnosti. Godišnja ušteda troškova za svaku pumpu iznosi 815 EUR, dok je period povrata investicije 2,5 godina.

Poteškoće

Frekventni pretvarači su dokazana tehnologija uštede energije te je pojava kvara pri radu posve minimizirana.

Potencijal za učenje ili prenos tehnologije

U budućnosti će i ostalih 19 bunara biti opremljeno frekventnim pretvaračima. Tada će biti moguće promijeniti režime kontrole iz on-off u kontinuirani. Ovo će rezultirati dodatnim uštedama energije.  Manje paljenja/gašenja može imati pozitivan utjecaj i na vijek trajanja sistema.

Kako investicije nisu pretjerano velike, period povrata investicije kratak, te je moguća postepena implementacija, ova praksa je primjenjiva i u vodovodima koji raspolažu manjim budžetom.

Izvor: Jos Frijns (KWR) & Cora Uijterlinde (STOWA): Energy efficiency in the European water industry. A compendium of best practices and case studies, 2010

Objavljeno: 22.06.2020.

 

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?