Upravljanje vodnim resursima, te dostupnost pitke vode kranjim korisnicima čak i u 21. stoljeću predstavlja izazov za mnoga vodovodna preduzeća u prvom redu zbog sve intenzivnijih klimatskih promjena, ekonomskog rasta ali i zbog povećanja broja korisnika ovih usluga.

Upravljanje vodama i vodnim uslugama uključuje širok portfolij interesnih strana, a direktno se tiče krajnjih korisnika ovih usluga koji predstavljaju najviši nivo utjecaja. Ovakav složen sistem zahtjeva efikasnu i efektivnu komunikaciju između svih interesnih strana. S obzirom da jedna od najvažnijih karika u lancu komunikacije jesu upravo potrošači i javnost, uspješno upravljanje vodnim uslugama zahtjeva aktivno uključenje javnosti i lokalnih zajednica u poslovanje vodnog sektora.

Kako se komunikacija nameće kao ključna poveznica koja obezbjeđuje fukcionisanje ovog sistema, sve više pažnje se posvećuje upravo razvoju komunikacijskih alata koji za cilj imaju uključivanje javnosti i potrošača u poslovanje vodnog sektora. Značajnu promjenu u razvoju ove oblasti obilježila je pojava informacijsko-komunikacijskih tehnologija (eng. Information Communication Technologies – ICT) čiji alati imaju za cilj upravo osnaživanje javnog angažmana u oblasti snabdijevanja vodom. ICT je strategijski alat koji predstavlja pokretač u procesu razvoja inovativnih rješenja problema nedostatka vode.

ICT alati podrazumijevaju upotrebu društvenih medija, anketiranje potrošača i SMS komunikaciju putem mobilnih telefona, uspostavu komunikacijskih platformi, upotrebu pametnih mjerila potrošnje vode i dr. Rezultat korištenja ICT alata je intenzivnija komunikacija sa potrošačima kojom se podiže svijest korisnika o izazovima s kojim se susreće vodni sektor, aktivno uključivanje korisnika u upravljanje vodnim sektorom, direktan utjecaj na promjenu ponašanja potrošača, te posljedično i poboljšanje usluga vodosnabdijevanja.

U nastavku vam donosimo primjere dobre prakse komunikacije preduzeća sa svojim korisnicima.

#1 Welsh Water

Jedan od pozitivnih primjera vodovoda koji koristi alate napredne tehnologije u komunikaciji sa potrošačima je vodovodno preduzeće “Welsh Water” koje vodom snabdijeva skoro tri miliona ljudi u Welsu i okolini. Kroz svoju online platformu, “Welsh Water” nastojao je podstaći korisnike svojih usluga da više aktivnosti obavljaju online, tj. putem zvnične web stranice vodovoda. Prednosti digitalne transformacije u “Welsh Water” vodovodu ogledaju se prvenstveno u 33% povećanju transakcija putem digitalnih kanala i 96% povećanju zadovoljstva korisnika usluga. Pored toga, pružaju i video smjernice potrošačima na koji način da očitavaju potrošnju vode u svojim domovima.

Welsh Water: Edukacija korisnika usluga o mjerenju potrošnje vode

#2 Aquedotto Pugliese Spa

Jedan od primjera vodovoda koji nastoji povećati interakciju sa korisnicima usluga upotrebom društvenih mreža je i “Aquedotto Pugliese Spa” čije je sjedište u Bariju, u Južnoj Italiji, pokrajina Puglia. Ovo javno vodovodno preduzeće vrši prikupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode u regiji Puglia i dijelovima okolnih regija, te vodom snabdijeva oko 4 miliona stanovnika. Vodovod “Aquedotto Pugliese Spa” putem web stranice nudi i “sistem brzog odgovora” – platformu za odgovore na pitanja i zahtjeve korisnika. Vodovod za interakciju sa korisnicima koristi i društvene medije – Facebook, Twitter, YouTube i LinkedIn. “Aquedotto Pugliese Spa” nastoji pratiti posljednje trendove tehnološkog razvoja i svoje inovacije u poslovanju i dobre prakse korisnicima usluga predstavlja upravo putem društvenih medija. Jedna od takvih praksi je promovisanje upotrebe pametnih vodomjera, kao i mobilna aplikacija koja stanovnicima i turistima olakšava pronalazak česmi i fontana u kojima je voda bezbjedna za piće. Za mlađu populaciju nudi online igrice koje ih na zanimljiv način educiraju o mogućnostima racionalnijeg korištenja vode.

Aquedotto Pugliese Spa: Komunikacija sa potrošačima putem društvenih mreža

Aquedotto Pugliese Spa: Interaktivne online igrice

Izvori:

Howarth, D., Butler, S. (Environment Agency of England and Wales): Water Science and Technology. Water Supply Vol 4 No 3 pp 33–44, 2004

International Water Association: Public and Customer Communications

Mauree, V. (ITU): ICT as an Enabler for Smart Water Management – ITU-T Technology Watch Report, 2010

Ogembo Otuke, J. (University of Nairobi): Role of Information Communication Technologies in Water Management, 2016

Sallaku, R., Vigolo, V., Testa, F. (University of Verona): Social media communication in water utilities, 2017

Objavljeno: 23.12.2020.

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?