Praktični primjer implementacije standardnih operativnih procedura u Aarhus Water Danska

Aarhus Water je jedno od vodećih preduzeća u oblasti vodne industrije i bavi se isporukom vode ka potrošačima te prečišćavanjem otpadnih voda iz domaćinstava i industrije. Preduzeće proizvodi oko 16 miliona m3 pitke vode godišnje, a opskrbljuje 250.000 kupaca.

S ciljem smanjenja gubitaka vode koji su prije intervencija iznosili 16% i smanjenja broja puknuća cijevi, menadžment kompanije se odlučio na pripremu i implementaciju sljedećih procedura:

  • Priprema i implementacija SOP za podjelu mreže na DMA zone
  • Instalacija mjerne opreme za kontinuirano mjerenje vrijednosti pritiska, protoka i tempertaure vode
  • Priprema i implementacija SOP za aktivnu kontrolu curenja
  • Obuka uposlenika o najboljim praksama za smanjenje gubitaka vode
  • Nadzor i upravljanje mrežom putem SCADA sistema.

U posljednjih deset godina, preduzeće Aarhus Water je uspjelo smanjiti nivo neoprihodovane vode (NRW) na 6%, a stvarni gubitak vode u cijevima je samo 1,4 m3/dan. Infrastrukturni indeks curenja (ILI), koji predstavlja indikator za kvalitetu upravljanja vodovodnim sistemom, iznosi 0,83.

Na osnovu dijagrama može se zaključiti da su gubici vode u periodu do 2006. godine imali visoke vrijednosti sa učestalim promjena po godinama. Poslije 2006. godine, ulažući napore da se pronađe i popravi curenje cjevovoda, uz primjenu  standardne operativne procedure za aktivnu kontrolu curenja, kriva gubitaka vode ima tendenciju pada.

Provedbom prethodno nabrojanih mjera, a prvenstveno primjenom procedure za implementaciju mjernih zona – DMA, postiglo se smanjenje gubitaka vode na godišnjem nivou te broja puknuća cijevi.

Izvori:

[1] Water supply and wastewater purification in Aarhus in words and pictures

[2] https://www.aarhusvand.dk/en/international/solutions/asset-management-reduces-water-loss-in-aarhus-to-six-percent2/

[3] https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Digital-Learning-Resources/03-Water-Loss.pdf

Objavljeno: 

24.11.2020. godine 

©2023 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?