Postrojenje za prečišćavanje vode Super Rimiez, smješteno u blizini Nice na jugu Francuske, pokriva 12 lokacija za proizvodnju pitke vode ukupnog kapaciteta 460.000 m3 dnevno i 3.400 km hidrauličke mreže. Voda se distribuira u 64 grada sa ukupnim brojem stanovnika preko 950.000. Osim za sakupljanje i distribuciju vode, Super Rimiez je također odgovoran za tretman i skladištenje vode u rezervoarima, koji su smješteni na visokim nadmorskim visinama.

Da bi se osigurao efikasan nadzor i nesmetan rad složene infrastrukture, Super Rimiez koristi SCADA sistem za kontrolu i prikupljanje podataka. Mogućnost daljinskog upravljanja, jednostavnost upotrebe i veliki broj prikupljenih podataka su samo neke od prednosti ovog sistema, koje su istakli predstavnici Kompanije.

Također, s obzirom na značajnu visinsku razliku postrojenja za prečišćavanje vode za piće i samih kupaca, Super Rimiez je odlučio iskoristiti energiju vode visokog pritiska na ulazu u domaćinstva (>17 bara) i pretvoriti je u električnu energiju. Instalisane su 3 Francisove miktroturbine na opskrbnoj mreži, snaga 120 kW, 171 kW i 291 kW. Investicijski troškovi su iznosili 1,3 miliona EUR, a ukupna proizvedena energija 4,5 miliona kWh/god. Vrijeme povrata investicije, uz feed-in tarife, je 6 godina.

Izvori:
[1] https://www.wateronline.com/doc/pcvue-selected-for-the-veolia-water-super-rimiez-water-treatment-plant-0001
[2] Stef Koop, Kees van Leeuwen, Alexandre Bredimas, Mona Arnold, Christos Makropoulos & Frederic Clarens, EU Framework Programme for Research and Innovation – D2.3. Compendium of best practices for water, wastewater, solid waste and climate adaptation, 2015

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?