Yorkshire Water je komunalno preduzeće za opskrbu vodom i prečišćavanje vode koje snabdijeva Zapadni Yorkshire, Južni Yorkshire, East Riding Yorkshire, dio Sjevernog Lincolnshirea, veći dio Sjevernog Yorkshirea i dio Derbyshirea, u Engleskoj. Kompanija sakuplja, tretira i distribuira vodu u oko 2 miliona domaćinstava, na taj način obezbjeđujući 1,3 milijarde litara prečišćene vode svaki dan, kao i sakupljajući, obrađujući i odlažući na adekvatan način oko milijardu litara otpadnih voda.

Kao i u većini drugih vodovodnih kompanija, troškovi energije u Yorkshire Wateru značajno su se povećali tokom posljednjih nekoliko godina, povećavajući operativne troškove Yorkshire Water-a i pružajući stalni izazov za upravljanje tim troškovima i njihovim utjecajem na regiju. Jedan od ciljeva preduzeća bio je da do 2015. godine generiraju 14% vlastitih potreba za električnom energijom iz obnovljivih izvora. Proizvodnja obnovljive energije pruža atraktivan pristup kako smanjenju finansijskih troškova tako i smanjenju emisija CO2.

Tako je nastala Shema energije vjetra Loftsome Bridge vrijedna 4,5 miliona eura koja pruža snagu za osnovno opterećenje postrojenjima za prečišćavanje, a tokom razdoblja jakog vjetra i male potražnje ima mogućnost izvoza viška energije u mrežu.

Detaljna studija izvodivosti analizirala je brojne mogućnosti za vrstu, veličinu, položaj, potencijal generiranja te nabavku vjetroturbine i utvrdila da je najbolje moguće rješenje za lokaciju instaliranje dvije turbine jedinice Nordex 1,3 MW, visine 90 m koje su locirane sa dvije suprotne strane postojećeg rezervoara. Vjetroturbine su u potpunosti integrirane u postojeće PLC i SCADA sisteme.

Godišnja proizvodnja korištenjem potencijala vjetra iznosi 4,9 GWh, što predstavlja 35% godišnje potrebe za napajanjem na licu mjesta. Korištenjem električne energije koju turbine proizvode na ovom mjestu, Yorkshire Water će svake godine smanjivati svoje emisije CO2 za oko 2.100 tona.

Izvor: Mike Ward, Steve Saunders, Russell Carr: Loftsome Bridge WTW Wind Energy Scheme

Objavljeno: 01.10.2020.

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?