Putem javno-privatnog partnerstva između lokalne opštine Emfuleni i konsultantske firme WRP, inovativna tehnologija upravljanja pritiskom primjenjena je na sistem vodosnabdijevanja Sebokenga i Evatona, dva stambena naselja sa niskim do srednjim prihodima. Projekat je imao za cilj smanjenje gubitaka vode kontrolom pritiska u vodovodnoj mreži, kao i smanjenje troškova snabdijevanja vodom smanjenjem energetskih zahtjeva za pumpanje. Prethodna procjena je identifikovala pretjerano visok pritisak u vodovodnoj mreži u odnosu na potražnju, posebno u vrijeme van vršnih sati. To je uzrokovalo štetu na cijevima i uređajima, što je dovelo do visokog nivoa curenja i rasipanja vode, kao i do visokih troškova popravke ili zamjene oštećene imovine.

Kapitalni trošak instalacije bio je 800.000 USD, sa dodatnim tekućim troškovima od 700.000 USD tokom 5-godišnjeg perioda projekta. Period povrata investicije bio je samo dva mjeseca. Isplativost mjere pokazuje procijenjeni marginalni trošak projekta od 0,08 USD/m3 uštede vode. Projekat je rezultirao uštedama vode od približno 10.000.000 m3 godišnje, što je dovelo do smanjenja potrebne količine vode za 25%. Novčane uštede od oko 20.000.000 USD ostvarene su tokom petogodišnjeg perioda projekta.

Slika 1: Smanjenje gubitaka vode

Izvor: Lars Thunell, Peter Brabeck-Letmathe, A Catalogue of Good Practices in Water Use Efficiency A Pilot Phase Report

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?