Standardne Operativne Procedure

Dokument Standardne operativne procedure za smanjenje gubitaka vode i očuvanje energije u vodovodnim preduzećima poslužit će komunalnim preduzećima da uspostave efikasne procedure za smanjenje gubitaka i povećanje energetske efikasnosti uz istovremeno poštivanje važećih regulatornih zahtjeva.

Preuzmi

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?