Okrug Tei-Colentina je smješten na sjeveroistočnom dijelu Bukurešta, a opskrbljuje ga sistem za distribuciju vode koji je izgrađen u nekoliko faza na temelju naseljenosti na tom području. Između 70-ih i 80-ih godina, u ovom okrugu su izgrađene tri nove pumpne stanice (Teiul Doamnei, Petricani i Lacul Tei).

Sve tri pumpne stanice bile su opremljene lokalno proizvedenim pumpama tipa NDS, DN / TN sa pogonom fiksne brzine. Prilagođavanje režima rada za ove pumpne stanice bilo je uzastopno ručnim pokretanjem/zaustavljanjem pumpi. Taj zadatak je obavljalo osoblje koje je uzimalo u obzir dva važna faktora: pritisak ispuštanja i nivoe vode u rezervoarima.

Vremenom se potrošnja vode smanjila, a kao posljedica toga pritisak u mreži niskog pritiska počinje se povećavati te su pumpne stanice Petricani i Teiul Doamnei uzimale vodu direktno iz mreže niskog pritiska. Rezultat je bio da su pumpe radile sa vrlo niskom efikasnošću i sa velikim troškovima energije.

Kako bi se smanjili gubici u vodovodnom sistemu i povećala njegova efikasnost, postojeće pumpe su zamijenjene novim i opremlje su motorima sa promjenjivom brzinom/frekvencijom. Istovremeno, provedena je hidraulička studija, a jedan od zaključaka bio je da pumpna stanica Petricani treba biti zatvorena, a svi odgovarajući potrošači trebaju biti opskrbljeni iz Teiul Doamnei.

Posljednja faza u pumpnoj optimizaciji za visokotlačne distribucijske mreže u okrugu Tei-Colentina počela je kao rezultat velikog programa otkrivanja i popravljanja curenja. Simluacije napravljene u januaru 2013. otkrile su da poboljšanja distribucijske mreže mogu dovesti do trajnog zatvaranja pumpne stanice Lacul Tei, što je ostvareno u martu 2013. godine.
Optimiziranje tri pumpne stanice iz početnog područja dovelo je do značajnih ušteda energije. S obzirom na cijenu energije u iznosu 0,11 €/kWh, povećanje energetske efikasnosti pumpnih stanica zajedno sa smanjenjem gubitaka vode dovelo je do značajnog finansijskog dobitka kao direktne koristi od manje potrošnje energije.

Povrat investicije obnavljanjem pumpne stanice Teiul Doamnei sa pumpama prilagođenim stvarnim potrebama mreže ostvaren je za oko 12 mjeseci.

Izvor:
Sorin Perju and Alexandru Aldea (2018): Energy and Cost Savings through Pumping StationsRehabilitation. Case Study in Bucharest, Proceedings2018, 2, 593; doi:10.3390/proceedings2110593

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?