Mađarska kompanija Thermowatt Ltd. je razvila tehnologiju za upotrebu energije sadržane u otpadnim vodama za grijanje/hlađenje zgrada na moderan, ekološki prihvatljiv i ekonomičan način. Najvažnija razlika između modela sistema koji je razvio Thermowatt i drugih modela jeste što Thermowatt ne zahtijeva ugradnju izmjenjivača toplote unutar kanalizacionog sistema kako bi se iskoristila otpadna toplota, već su svi uređaji postavljeni izvan cjevovoda, pod zemlju ili direktno iznad površine.

Praktičan primjer korištenja ove tehnologije je u okviru pumpne stanice Ferencváros, najstarije i najveće pumpne stanice u Budimpešti. Sa prosječnom dnevnom učinkovitošću od 150.000 m3, pumpna stanica Ferencváros vrši prenos 20% ukupnog protoka otpadnih voda u Budimpešti. Velika količina raspoložive otpadne toplote, uz zainteresovanost vanjskog kupca u neposrednoj blizini za njeno iskorištenje, rezultirali su postavljanjem 18 pojedinačnih pumpi povezanih na glavnu kolektorsku liniju. Pokazalo se da ova tehnologija nudi održivo rješenje zbog povoljne i stabilne temperature komunalne otpadne vode, kao široko dostupnog izvora toplote u gradskim sredinama.

Izvor:
http://hpc2017.org/wp-content/uploads/2017/05/P.3.7.1-Efficient-Solution-For-Large-Heat-Pumps-Wastewater-Heat-Recovery.pdf?fbclid=IwAR1sSqFb7RqYzHC6UTg_4Fa7M-IBDkiK_ACy-pn2l-4QXkpOJ0NEIRmioLA

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?