Pogon za prečišćavanje pitke vode SUPER RIMIEZ (Francuska) je lociran iznad korisnika što dovodi do povišenog pritiska (> 17 bara) na ulazu u mrežu potrošača. Tri mikroturbine koje su instalirane na opskrbnu mrežu pitke vode omogućavaju generiranje električne energiju iskorištavanjem “viška pritiska” iz sistema. Godišnje se proizvede 4,5 GWh električne energije godišnje. Cijena ove investicije bila je 1,5 miliona eura pri čemu je EDF (Electricité de France) osigurao povratnu tarifu od 60 eura po MWh tako da je rok povrata investicije bio šest godina.

Izvor: Jos Frijns (KWR) & Cora Uijterlinde (STOWA): Energy efficiency in the European water industry. A compendium of best practices and case studies, 2010

Objavljeno: 22.10.2020.

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?