Viikinmäki je najveće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Finskoj i nordijskim zemljama, smješteno u glavnom finskom gradu – Helsinkiju. Kroz postrojenje protiče otprilike 270.000 m3 otpadnih voda dnevno, a opslužuje oko 800.000 stanovnika. Prosječno se godišnje prečišćava 100 miliona m3 otpadnih voda, od čega oko 85% otpadnih voda iz domaćinstva, a 15% iz industrije.

Postupak prečišćavanja otpadnih voda u Viikimäkiu se temelji na metodi aktivnog mulja, u kojoj se organska tvar iz mulja obrađuje, proizvodeću energiju. S energijom proizvedenom iz bioplina u postrojenju, postrojenje za prečišćavanje zadovoljava vlastite potrebe za grijanjem i oko 50% vlastitih potreba za električnom energijom. Također, oko 60.000 tona nastalog osušenog otpadnog mulja na godišnjem nivou se koristi u poljoprivredi.

S ciljem dodatnog povećanja efikasnosti postrojenja, zajedno sa tunelom koji vodi do mora, zamijenjeno je i nekoliko manjih prečistača. Osim toga, iskopan je prostor za novi biološki postfilter i novu liniju za obradu. Proširenje je povećalo kapacitet uklanjanja azota u postrojenju na nivo od 70%.

©2024 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Log in with your credentials

Forgot your details?